През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Преобладаващата част от тях - 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Снимка 554505

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 659.6 хил., или 49.7% от всички пътуващи. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 15 - 24 години - 96.3% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина хора на възраст 65 и повече години е 12.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (70.4%), така и в чужбина (64.4%) са били с цел "почивка и екскурзия".

Снимка 554513

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 573.1 хил., или 90.9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.4%, а на тези в чужбина - 77.7%.

Снимка 554507

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 385.94 лв. в страната и 693.50 лв. в чужбина.

Снимка 554515

Източник: НСИ