Растежът на икономиката ни през настоящата година би трябвало да се движи в границите между 2 и 3%. Такава прогноза направи министърът на финансите Владислав Горанов по време на десетата годишна среща на бизнеса с правителството под наслов "България в глобалната несигурност".

"Има потенциал и за по-сериозен растеж, ако успеем да върнем доверието на хората", изтъкна финансист номер 1. Припомняме, че още в първите дни на новата година премиерът Бойко Борисов си пожела растеж на икономиката от 4,5%.

Днес финансовият министър подкрепи искането му с думите, че потенциал за по-голям растеж от този в сметките на правителството има.

Все пак обаче министър Горанов посочи и някои от спънките пред един такъв амбициозен икономически ръст.

Такава пречка е фактът, че тази година трябва да се влее един доста сериозен ресурс по линията на програмата за енергийно саниране. "Имаме 1900 договора за саниране, които ангажират близо 1 млрд. лева", отчете министър Горанов.

Друга пречка пред високия икономически растеж са очакванията световният стокообмен да се забави, стана ясно още от думите на финансовия министър.

Горанов се оплака и от все още ниското вътрешно потребление на българите. "Увеличаването му изисква усещане в малкия човек за дългосрочна перспектива и стабилност", отбеляза министърът на финансите и уточни: "Ако се увеличат заплатите, растат спестяванията, а не вътрешното потребление."

"Клатенето на лодката в момента не е полезно за никой", обърна внимание и на думите за предсрочни избори финансист номер 1. "Умерен оптимист съм, че икономическият цикъл ще е на страната на обществото. Не бива да допускаме заради грешни политически решения да забавим темпа", предупреди министър Горанов.