България се нарежда сред водещите държави от Европейския съюз в изпълнението на политиката по отворени данни, сочи изследване на Европейския портал за данни за 2017 година.

Данните за България са предоставени на Европейската комисия чрез "Общоевропейски въпросник за оценка на състоянието на отворените данни за 2017 г. в България". Въпросникът е попълнен на основата на годишната обществена консултация, която Държавната агенция "Електронно управление" проведе с всички администрации през май и юни 2017 година.

Снимка 337946

Източник: Държавната агенция "Електронно управление"

Измерването на степента на зрялост на политиката по отворените данни в продължение на три последователни години показва, че държавите членки на ЕС полагат значителни усилия, за да подобрят публикуването на отворени данни, като страната ни е сред водещите в областта (т.нар. Trendsetters).

Докладът сочи още, че като цяло европейските страни са на челни позиции по отношение на отворените данни и в световен мащаб.

Снимка 337947

Източник: Държавната агенция "Електронно управление"