В актуалния преглед на Лисабонската стратегия на световния икономически форум Швеция заема първо място по конкурентоспособност, следвана от Финландия, Дания и Холандия.

От присъединилите се през 2004 г. страни Естония, Словения и Чехия успяха да се наредят преди някои от старите страни-членки.

Гърция остана на 23-та позиция, а в дъното на таблицата са Румъния и Италия.

Най-малко конкурентоспособна в рамките на ЕС е България.

Хърватия и Черна гора, като потенциални бъдещи държави-членки на ЕС, се класират по-добре от най-лошите настоящи страни-членки. Турция и Македония също се позиционират преди България.

Публикуваното на 9 май проучване е петото и последно от редица двугодишни изследвания във връзка с прилагането на Лисабонската стратегия на ЕС 2010.

Целта на общността бе в рамките на 10 г. да стане най-конкурентоспособния регион в света.

Междувременно ЕС прие нова икономическа стратегия, наречена Европа 2020, която трябва да бъде приета през юни на среща на високо равнище.

Северните страни заемат челните места по отношение на иновациите. Това е свързано с „агресивното" приемане на нови технологии, големи разходи за научни изследвания и тясното сътрудничество между университетите и частния сектор.