Европейският орган по безопасност на храните разширява кампанията си за борба с африканската чума по свинете в още девет държави в Европа.

Тя стартира миналото лято и е насочена към повишаване осведомеността за заболяването в Югоизточна Европа. Кампанията беше проведена в партньорство с местните власти в страни, включващи "проблемния регион" — Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Словения — поради близостта им до страни, в които е установена африканската чума по свинете.

В момента ЕОБХ разширява кампанията — насочена предимно към земеделските стопани — в България, Чехия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Естония, Унгария и Румъния.

Кампанията допълва усилията на Европейската комисия и други международни организации за изкореняване на заболяването в Европа.

Изготвят анализ за борба с африканска чума по свинете

Изготвят анализ за борба с африканска чума по свинете

В документа ще бъдат определени и критичните точки

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашни и диви свине. Вирусът не представлява заплаха за хората, но е причинил значителни икономически сътресения в редица държави. Няма ваксини, така че възникването на огнище може да наложи унищожаване на голям брой свине, отглеждани в стопанствата в засегнатите зони.

Целта на кампанията е да повиши осведомеността за африканската чума във всички 18 държави. Тя е насочена към хора в контакт с домашни и диви свине, особено свиневъди и фермери.

Откриването, превенцията и докладването са изключително важни за ограничаването на това заболяване.