Продължава тенденцията за спад на безработицата в България. През май тя е била 6,19%, като броят на безработните е 229 000 души.

Настоящото ниво на безработицата е най-ниското измервано досега.

Това стана ясно от анализа на Институт "Отворено общество" за състоянието на икономиката ни в средата на 2008 г., предаде БНР.

Според доклада заетостта нараства, но България е далеч от постигането на целта в ЕС за 70 на сто заетост, тъй като имаме около 62 на сто заетост.

Проблемът с недостига на работна сила в предприятията става все по-голям, заяви Ангелов. Има работни места за образовани и квалифицирани хора, но няма вече такива кадри, твърди икономистът.

Има конкуренция между работодателите, а това води до ръст на разходите. Разходите за труд в момента растат заедно с производителността на труда.

Предизвикателствата са: дефицит на образовани и квалифицирани работници и служители и нужда от продължаващо повишаване на заетостта.

Препоръките на експертите са пазарът на труда да стане по-гъвкав, да се намали данъчно-осигурителното бреме, да се работи за намаляване на броя на отпадащите в училище, да се подобри качеството на средното образование, да се намали броят на заетите в държавния сектор на икономиката.

БВП за първото тримесечие е 7 процента, което е най-високото ниво от 1998 г., когато имаше възстановяване от кризата през 1996-97 година, каза Георги Ангелов. Увеличават се инвестициите, второ тримесечие износът расте повече от вноса,

Земеделието обаче продължава да отчита спад и произвежда под 5 на сто от БВП.

България има най-нисък БВП на глава от населението в сравнение със страните от ЕС. Инфлацията остава на сравнително високи нива от 14-15 на сто.

Храните и свързаните с тях услуги са основен източник на инфлация, но в последните месеци инфлация генерират и повишаването на цените на горивата, и акцизът на цигарите. Поскъпването на електроенергията също ще допринесе за увеличаване на инфлацията. 35,5 на сто от разходите на домакинствата са за храна, напитки, алкохол и цигари, сочат данни от доклада.

Бюджетният излишък се развива добре, като за първите четири месеца преизпълнението на бюджета е повече, отколкото в края на миналите години, отбеляза Ангелов. Това е в резултат от ниските 10 процентови данъчни ставки, които насърчават плащането, и показва, че данъчните реформи трябва да продължат.