Бившият изпълнителен директор на Електроенергийният системен оператор Иван Йотов оспорва констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция, в които се твърди, че дружеството незаконно е изхарчило 14 млн. лева заради липсата на обществена поръчки по договор за застраховане и по договор за телекомуникационна услуга.

По думите му са изложени неверни твърдения, с цел да бъде манипулирано общественото мнение, като са направени внушения, че дружеството е изхарчило незаконно над 14 милиона лева.

Той е категоричен, че единствено след решение на съда може да се твърди дали са извършени или не закононарушения.

Бившият изпълнителен директор подчертава, че ЕСО е спазило реда на закона и е удължило действието на застраховка имущество със ЗАД "Енергия" на основание чл. 12 от ЗОП (отменен) - договор със свързано предприятие, каквито към онзи момент се явяват ЕСО и Енергия.

Всички действия са съгласувани своевременно с БЕХ и КЕВР, тъй като съгласно лицензията на ЕСО, при липса на застраховка на активите му, дружеството дължи глоба 10% от годишния оборот, тоест приблизително 60 млн. лева, уточни Йотов.

Над 14 млн. лв. изхарчил незаконно ЕСО за 2017 г.

Над 14 млн. лв. изхарчил незаконно ЕСО за 2017 г.

Нарушението е установено от държавната финансова инспекция

Той пояснява още, че независимо от липсата на задължение по ЗОП, "предишното ръководство" паралелно е провело и открита процедура и е избрало нов изпълнител.

Договорът за наетата линия, осигуряваща непрекъснат обмен на данни за управление на електроенергийните системи на България и Гърция, също е невъзможно да бъде прекратен, тъй като ЕСО не получи съдействието на гръцкия оператор за провеждане на съвместна обществена поръчка, пише още в позицията си бившият директор.

По думите му при прекъсване обменна на данни, по силата на споразумение за членство в ENTSO-е, санкцията за България и за Гърция е по 2,5 милиона евро. И към настоящия момент, ЕСО все още извършва плащания по същия договор, без проведена обществена поръчка, допълва Йотов и заявява:

"Тъй като заключението на АДФИ е, че няма установени вреди и нецелево разходвани средства, очаквам настоящото ръководство да предприеме необходимите действия за публично разграничаване от поредния опит за клевета и уронване престижа на дружеството, какъвто представлява коментарът на г-жа Терзийска."