Близо 75% от търговците са подали финансовите си отчети тази година по електронен път.
Това отчитат от Агенцията по вписванията след като на 30 юни приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети по Търговския закон.

От статистиката може да се проследи както нарастване на броя на подадените по електронен път, така и общо нарастване на броя на подадените отчети в сравнение с предходните две години.

От 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. включително заявления за годишни финансови отчети са подали 436 770 търговски дружества. В сравнение с 2016 г. техният брой е с 54 272 повече. От тях на хартиен носител са подадени 109 453 или 25,06%, по електронен път - 327 317 или 74,94%.

Сравнителните данни за 2016 година са 382 498 заявления за годишни финансови отчети, от които на гише са подадени 26,69%, а по интернет - 73,31%

През 2015 г. са подадени общо 347 972 финансови отчети, на гише - 32%, а по електронен път - 68%.

Най-голямо е било натоварването и тази година през юни месец, но от Агенцията по вписванията отчитат, че информационната система на Търговския регистър работи без прекъсвания и сривове.