От Българската народна банка (БНБ) публикуваха на своята интернет страница "Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране".

Банкерите съветват да избираме доставчици, които гарантират сигурността на личните ни данни. Препоръчително е личните ни акаунти за използването на продуктите да са защитени с пин-кодове, редовни актуализации и антивирусни продукти.

От народната банка съветват клиентите си да проверят дали услугите отговарят на финансовите им нужди и възможности.

Като съвет от БНБ уверяват, че на тяхната страница могат да бъдат намерени материали за различните видове банкови продукти като депозит и кредит, както и правата и задълженията, произтичащи от тяхното ползване. Централната банка предлага и основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране.

Също така има списък с контакти на банковите институции, към които може да се обърнем в случай, че искаме да подадем жалба.

В раздела са публикувани "Кратък наръчник на ползвателя" и "Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране". Материалите имат информационен характер за клиентите. Те съдържат практическа информация, която цели да подпомогне ползвателите при вземане на решение в избора на подходящ финансов продукт, както и полезни съвети за защита и разрешаване на потребителски спорове.

В материала има съвети при вземане на решение за избор на подходящ финансов продукт, както и за защита и разрешаване на потребителски спорове.

Материалът е одобрен за публикуване от всички местни компетентни органи в Европейския съюз по време на заседание на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, проведено на 15-16 октомври 2019 г.

Във връзка с нарастващата популярност и зачестилите публикации, свързани с виртуални валути като Bitcoin, Европейският банков орган издаде предупреждение за възможните рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути.

Българската народна банка се присъединява към изразената позиция от страна на Европейските надзорни органи относно увеличаващия се брой потребители, които купуват криптовалути без да са наясно с рисковете. Виртуалните валути като Bitcoin, Ripple, Ether и други показват екстремна нестабилност на цената си и ясни признаци на ценови балон.

Потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че има висок риск и че могат да загубят големи суми или дори всичките си пари, които са инвестирали. Съветите могат да бъдат открити в раздел "Банков надзор", подраздел: "Информация за ползватели на финансови продукти и услуги".