Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) e приела позиция, относно изменение на Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на БТК.

КРС предлага промени, целящи по-ефективно използване на инфраструктурата на БТК, както и подобряване на процедурите по предоставяне и поддръжка на услугите, съобщава Finance.news.bg.

От комисията посочват, че са проведени обществени консултации по въпроса, след като са постъпили становища от Сдружението на независимите интернет доставчици (СНИД), Сдружение за електронни комуникации (СЕК), „Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД, „Кейбълтел" ЕАД, „Мобилтел" ЕАД, „Космо България Мобайл" ЕАД, и „Радиокомпамия Си. Джей" ООД.

Според КРС е оправдана намеса на регулаторапо отношение на достъпа до инфраструктурата на БТК при условията на прозрачност, публичност и равнопоставеност, които Комисията е длъжна да съблюдава като заложени принципи в чл. 5 от Закона за електронните съобщения.

Чрез позицията на КРС са предложени промени, целящи по-ефективно използване на инфраструктурата на БТК, както и подобряване на процедурите по предоставяне и поддръжка на услугите.

КРС задължава БТК да внесе информация и доказателства за разходоориентираността на цените на услугите, предоставяни въз основа на Общите условия.

Анализът на внесените от БТК данни показа, че информацията е предоставена по начин, който не отговаря на наложените на БТК специфични задължения. Данните не са предоставени съобразно принципите и правилата, заложени в Системата за определяне на разходите на БТК. В тази връзка с това КРС задължаваБТК да представи коректна информация.

Също така Комисията за регулация на съобщенията също така ще се открие процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения.