чезОбщото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение" и „ЧЕЗ Електро" реши да бъде изплатен дивидент в размер на над 41 млн. лв на българското правителство.

„ЧЕЗ Разпределение" АД ще внесе съответно 26,74 млн. лв. (по 420,36 лв. на акция), а „ЧЕЗ Електро" АД -14,33 млн. лв. (по 8686,60 лв. на акция).

Дивидентът е за периода 2006-2009г и ще се изплати в срок от 30 дни. По думите на регионалния мениджър на ЧЕЗ Ян Вавера, през последните 4 години печалбата е била използвана за инвестиране в развитието на разпределителната мрежа и заради това изплащането на дивидент „не е било приоритет". Според него, транзакцията няма да се отрази на планираните инвестиции.

Решението за изплащане на дивидент за посочения 4-годишен период беше оповестено още в началото на миналия месец след среща на Вавера и премиера Бойко Борисов.

За петте си години на родния пазар ЧЕЗ е инвестирала 370 млн. лева в рехабилитация и развитие на мрежата.