Правителството прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот на Министерството на земеделието и храните.

Имотът е в Балчик и досега е бил публична държавна собственост, но с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната.
Застроен е с шест сгради и две хидротехнически съоръжения - кейови стени, с пирсове - 225 метра и съоръжения от инженерната и технологичната инфраструктура.

Предоставяйки имота за управление на Министерството на земеделието и храните, ще се решат проблемите с местодомуването на рибарските кораби и разтоварването на улова.

Припомняме, предвижда се общо четири държавни рибарски пристанища да бъдат създадени на Българското Черноморие.
Двете са на север, а другите две на юг. Уточнено е кои ще бъдат пристанищата на Северното крайбрежие - Балчик и пристанището Аспарухово до Варна.

Пристанището в Созопол вече е с издаден сертификат.