Държавният фонд "Земеделие" продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2017 г. Днес Фондът проведе общо над 4.3 млн. лв. на 3 209 животновъди в страната.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони беше отпуснато подпомагане в общ размер ба 4 052 911 лева. Средствата бяха получени от 3 026 фермери.
ДФЗ разпредели още 276 767 лева субсидии между 183 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони.

От ДФЗ припомнят, че ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони е 50.47 лв. Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони е 250 лв.

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони имат земеделски стопани, чиито стада наброяват от 10 до 49 овце-майки и кози-майки заедно или поотделно. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони се подпомагат животновъди, които отглеждат от 5 до 9 млечни крави.

Земеделските стопани, кандидатствали по двете схеми на обвързана подкрепа, трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.