Днес е последният ден, през който животновъди и пчелари могат да подадат заявления за финансово подпомагане по схемата "Де минимис", напомня БНР.

Фонд "Земеделие" разполага с бюджет от над 30 млн. лева за тази помощ. Предвиденият бюджет по "Де минимис" за фермери, отглеждащи крави, биволи, овце-майки и кози-майки е 25 660 000 лева. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 г. и подали валидно заявление за директни плащания за 2020 г.

До 40 лева за животно ще получат фермерите, отглеждащи млечни крави като сумата е за първите 50 животни, а всяко следващо получава до 20 лева. До 80 лева е подпомагането за биволи. Животновъдите могат да направят справка за всички ставки в дирекциите "Земеделие".

Средствата по "Де минимис" за пчеларите са 5 млн. лева. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за отглеждане на пчелните семейства и за възстановяване за загубите от ниските добиви на мед.

Подпомагането ще е до 7 лева на пчелно семейство като по данни от Регистъра на земеделските стопани през 2020 г. на територията на страната се отглеждат над 700 000 пчелни семейства от над 6000 стопани.