Проучване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) показва, че фирмите са загрижени за своите служители, които имат деца-ученици.

Повече от една пета от компаниите подкрепят финансово работниците, чиито деца са ученици. Особено внимание работодателите насочват към първокласниците.

В повечето фирми отделените средства от работодателите са до 50 лв. на ученик.

Най-често подкрепата е във вид на пари, но има членове на БТПП, които предоставят подаръци или дават на своите служители допълнителен платен отпуск за първия учебен ден.

Снимка 378858

Източник: БТПП

Основните мотиви за съпричастността на мениджърите на компаниите са свързани с добрата атмосфера във фирмата.

Но част от работодателите отбелязват, че разходите за учениците са значителни и за това ще отделят средства, с които да са в помощ на своите служители.

26% от фирмите, участвали в анкетата предлагат гъвкаво работно време за служителите с деца. При тях основна практика е да работният ден да започва по-рано и да съответно да приключва в по-ранен час.

При необходимост на служителите с деца-ученици се позволява да излязат по време на работа.

В преобладаващата част от фирмите, участвали в проучването до 5% от работниците са си взели отпуск или са отсъствали частично на 17 септември, показват резултатите от анкетата.