Нови и по-тежки санкции за производителите на храни се предвиждат в новия Закон за храните. При представянето му министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви, цитирана от БТА, че новият закон трябва да доведе до много по-висока сигурност и доверие на потребителя за храните, консумира.

Законът предвижда старите санкции да се увеличат от два до осем пъти. Той вече е достъпен в интернет. Според Танева най-важното е, че с новия закон ще се повиши доверието на потребителя в предлаганите в магазинната мрежа храни.

Тя коментира, че с новия закон се дава пример как се прави законодателство с участието на всички заинтересовани страни – земеделското министерство, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и браншовите организации.

Една година е продължило изработването на закона. Прилагана е структурата на европейското законодателство и се въвеждат правила в доста области, които не са били регламентирани преди това.

Например онлайн търговията се регламентира за пръв път. Същото се отнася за предлагането на хранителни добавки и начина за предлагане на месо в хранителните обекти.

За първи път се регламентира и създаването на Национален съвет по храните. В него ще присъстват всички браншови организации. Съветът ще бъде консултативен орган за приемане и провеждане на политики в областта на храните и безопасността им.

За транспортните средства, превозващи храни, също се въвеждат изисквания.

Десислава Танева подчерта, че функциите на браншовите организации на индустрията също са регламентирани в закона. Организирането на хранителната индустрия в единни браншови организации, по мнението на министърката, е облекчило работната група, изготвила Закона за храните.