С 4,1% са се увеличили пътувания на българите в чужбина през октомври 2019 г. в сравнение със съшия месец миналата година. Това показват данни от последното проучване на НСИ.

Най-сериозно увеличение е отчетено към Сърбия - с 12,1%, следвана от Турция - с 9.0%, Република Северна Македония - с 5.3%, Германия - с 4.7%, Австрия - с 4.1%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 0.2%, и други.

Данните показват, че в същото време намаляват пътуванията на гражданите към Унгария - с 9.0%, Франция - с 4.6%, Италия - с 1.5%, Белгия - с 0.6%, и други.

В сравнение с октомври 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 8.1%, "служебна" - с 2.8%, и "други" - с 2.6%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.0%, следвани от тези със служебна цел - 28.7%, и с цел почивка и екскурзия - 27.3%.

Снимка 454789

Източник: НСИ

През октомври тази година българите са пътували най-много към Турция - 115.9 хил., Гърция - 100.4 хил., Сърбия - 36.5 хил., Румъния - 34.9 хил., Република Северна Македония - 26.6 хил., Германия - 26.6 хил., Австрия - 16.6 хил., Обединеното кралство - 16.3 хил., Италия - 15.1 хил., Испания - 12.6 хиляди.

През същия месец посещенията на чужденци у нас са 766.4 хил. или с 3.7% повече в сравнение с октомври 2018 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 6.4%, "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 2.2%, и "служебна" - с 2.2%. Транзитните преминавания през страната са 28.8% (220.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52.2%, или с 2.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Полша - с 32.7%, Италия - с 19.7%, Нидерландия - с 11.7%, Белгия - с 10.9%, Германия - със 7.1%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 10.2%, Австрия - с 8.2%, Гърция - с 3.2%, Румъния - с 1.5%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 9.8%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - със 17.8%.

През октомври тази година преобладава делът на посещенията с други цели - 45.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.8%, и със служебна цел - 18.8%.

Най-много посещения в България през октомври 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 144.8 хил., Турция - 125.8 хил., Гърция - 99.7 хил., Република Северна Македония - 57.9 хил., Сърбия - 53.9 хил., Германия - 39.1 хил., Украйна - 27.1 хил., Обединеното кралство - 21.3 хил., Израел - 14.8 хил., Полша - 13.6 хиляди.

Снимка 454788

Източник: НСИ