Допълнителни средства от над 13 млн. лева ще получат животновъдите като мярка за преодоляване на кризата в млечния сектор.

Приемът на документите за подпомагането ще започне от 23 ноември и ще продължи до 4 декември.

Извънредната мярка, определена от Европейската комисия, цели преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в Европейския съюз.

Финансирането ще бъде по четири схеми за фермери, отглеждащи млечни крави, овце, кози и биволици. Подпомагането ще става на база директни доставки. Затова стопаните ще получат 5,5 милиона лева.

За подпомагане на брой крави във фермата са отделени 4,5 милиона, 3 милиона са средствата за овце и кози, останалите 280 хиляди лева са за биволици. Всеки производител може да подаде само едно заявление за подпомагане по всяка от схемите, уточняват от министерството.

До 10 декември ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно.

ДФ „Земеделие" ще изплати финансовата помощ по одобрените заявления за извънредно подпомагане до края на годината.