Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури налага забрана на риболова през 2010 година в крайбрежните зони и вътрешни водоеми на страната с всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните, съобщиха от аграрното ведомство.

Забраната е свързана с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти.

Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост до 1 км от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопнаски риболов (даляни).

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи риболовни уреди в крайбрежнитс зони, както следва:

• От нос "Сиврибурун" до устието на р. Камчия в тримилната зона;

• От устието на р. Камчия до нос "Емине" в едномилната зона;
• В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос "Емине" - фар "Несебър";

• В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар "Несебър" - с. Черноморец. Южен нос;

• От с. Черноморец, южен нос до устието на р. Резовска в едномилната зона.

• Забранените за риболв зони са отворени в периода от 15 септември до 15 ноември само за улов на сафрид при допустим прилов на други видове риба до 5 %. При наличие на прилов от квотирани видове след изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние.

• Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненското езеро.

• Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока.

• Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос "Кая" до нос "Св. Димитър".

Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м. от средата на устието на съответния приток.

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

• От морски клуб гр. Силистра - речен километър (р.км.) 375 до лодкостоянка „Циганка" р.км. 376,8;
• В устието и канала на р.км. 391, свързващ поддържан резерват „Сребърна" и р. Дунав;
• В устието и канала р.км. 407 влизащ в остров Гарван;
• От р.км. 578 до р.км. 580 (Лиман) в природен парк Персина;
• В отклонението на р. Дунав от р.км. 611 до р.км. 612 (т.нар. Дунавски канал) в местността Карабоаз;
• В лимана на пристанище Лом.

Забранява се и риболова в участъците на реките и водните обекти във вътрешните водоеми на страната по области.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури уточнява, че въведената забрана за риблов през 2010 г. не е нова.

Всяка година съгласно, Законът за рибарството и аквакултурите се въвежда забранителна заповед за риболов във връзка с опазване на биоразнообразието и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Това са част от реките и язовирите във вътрешността на страната в които е пуснат зарибителен материал през 2009 г.

Местата, посочени в заповедта за забрана, са съгласувани с Министерство на околната среда и водите, както и Изпълнителната агенция по горите.

Любителският риблов е разрешен по крайбрежието на Черно море и устията на р. Дунав.