През настоящия отоплителен сезон хората, които ползват парно, ще заплащат еднаква цена на фирмите за дялово разпределение, след като между тях и "Топлофикация" беше подписан договор за въвеждането на основен пакет услуги.

Стандартният пакет услуги предвижда клиентите да получават годишно обслужване и отчет на уред за дялово разпределение в размер на 4,08 лв. Водомерът за топла вода ще бъде отчитан на същата цена. Цената за обслужване на партида е определена на 2,04 лв.

Обслужването и отчитането на апартаментните водомери ще струва на клиентите годишно 6 лева. Всяка фирма за дялово разпределение ще предлага на клиентите и услуги, които не влизат в посочения стандартен пакет.

Цените им ще бъдат определяни според критериите на всяка отделна фирма. Такава допълнителна услуга е месечното отчитане на уредите. Тя ще струва 12 лв. за еднократно отчитане, но това ще се отразява и на месечните сметки на клиентите, уверяват от "Топлофикация".

При неспазване на клаузите от договора, който е сключен за 3 години, фирмите за дялово разпределение ще търпят финансови санкции.