токПарламентът прие Енергийна стратегия на България до 2020 година, съобщи БНР. Приоритетните направления в нея са гарантирането на сигурност на доставките на енергия, въвеждането на нови и усъвършенстване на съществуващите механизми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Друг приоритет е комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност, реално пазарно отваряне и развитието на конкурентен енергиен пазар.

В изказването си пред депутатите министър Трайчо Трайков заяви, че правителството си е поставило за цел удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй".