Новите данни на Евростат за март 2024 година показват, че безработните младежи под 25-годишна възраст в България са достигнали 16 процента или 19 000 души. Това представлява драстично увеличение с 6000 души в сравнение със същия период от миналата година, съобщава БНР.

Средно за Европейския съюз делът на безработните в тази възрастова група е 14,6 на сто, което съответства на близо 2,8 милиона млади хора. В Еврозоната младежката безработица е 14,1 на сто или 2,26 милиона души.

Испания се явява рекордьор по дял на младежи под 25 години без работа със сравнително високите над 27 процента. В сравнение, Германия е на другия полюс със значително по-нисък процент - 5,8 на сто.

България е в групата на страни като Белгия, Дания, Естония, Франция и Литва, където нивото на младежката безработица се задържа около 16 процента. Същият показател за март миналата година е бил малко под 10 на сто.

Според данните на Евростат общата безработица у нас през март 2024 година е 4,4 процента, като това се равнява на 134 000 души или с 5000 повече спрямо март 2023 година.

АИКБ: Вузовете продължават да произвеждат безработни

АИКБ: Вузовете продължават да произвеждат безработни

Броят на откритите места за студенти да е не повече от 50 на сто от общия брой завършващи, предлага АИКБ