Инвестиционната държавна политика у нас се оценява като рискова и корелира с мащабни корупционни практики, е мнението на проф. Гарабед Минасян, изказано по време на кръгла маса по темата за бедността и икономическите неравенства, организирана от президента Румен Радев.

Държавата, според Минасян, практически се отказва от опериране с чужди заемни пари в свой собствен интерес, а това е основна клауза във финансите.

"През първите 11 месеца на миналата година се забелязва съзнателно задържане на разходната част на консолидирания държавен бюджет, докато основната тежест пада последния месец на капиталовите разходи", обясни Гарабед Минасян, като посочи, че в последния месец на 2017 г са отпуснати 45% от годишните капиталови разходи.

"Едно по-ефективно разпределение на планираните капиталови вложения предполага значително по-добро използване на тези капиталови разходи и тяхното планиране по места с оглед постигане на по-добри резултати", заяви още той.

Румен Радев: Бедността не може да се преодолее при това статукво

Румен Радев: Бедността не може да се преодолее при това статукво

При съществуващите здравни, социални, образователни модели е непосилна задачата

По думите му, капиталовите разходи не се използват по предварителен план. Неговото предложение е остатъкът от предвидените разходи да бъде вложен като дългосрочна инвестиция.

Възможностите за финансиране на държавните инвестиции са в рамките на събраните приходи и чрез емитиране на държавен дълг. Предвидените държавни капиталови разходи, според Минасян, ще се ползват и от бъдещите поколения и е редно да поемат част от издръжката по съответния обект.

"Ако нашето общество не е дорасло да излъчи и да контролира относително честен, компетентен и некорумпиран политически елит, тогава ще трябва да се задоволим с опашкарската си позиция в ЕС", коментира Минасян.

Придържането към архаични инструменти за макроикономическо управление, отхвърлени от теорията и практиката, не е пътят към национален и социално-икономически просперитет в европейския контекст, подчерта той.

Вучева критична към разходването на бюджета на МТСП

Вучева критична към разходването на бюджета на МТСП

Държавният бюджет следва да служи на колективните потребности на населението