Насърчаване на мобилността, реформа в здравната система и социалното осигуряване, въвеждане на електронно трудово досие и достъп до пазара на икономически трудови мигранти.

Въвеждане на електронно правителство, прозрачност в сферата на обществените поръчки, борба с бюрокрацията. Това са препоръките на бизнеса и инвеститорите с германско участие у нас, които бяха представени на пресконференция в БТА.

Препоръките са извлечени от анкета между представители на различни компании, членове на Германо-българската индустриално-търговска камара, които работят с Германия. Около 29% от запитаните са много недоволни от правната ситуация у нас.

В анкетата са участвали представители на 102 компании. Тя е проведена от 1 февруари до 1 март т.г. Според нейните резултати, България остава атрактивна външноикономическа дестинация заради важното място, което заема, въпреки нестабилната политическа и социална обстановка.

Анкетата осветлява и критични въпроси. 67% от анкетираните са малки и средни предприятия. Това са български фирми, които поддържат търговски отношения с Германия и германски фирми, които работят в България.

България е на предпоследно място по отношение борбата с корупцията и престъпността, показват резултатите от допитването. 49% от анкетираните фирми са много недоволни, а 41% - по-скоро недоволни.

По отношение на участниците се поддържа баланс, като 15% от анкетираните са представители на други държави.

48% от анкетираните представители на бизнеса очакват, че ще наемат работна ръка, а 7% очакват, че предстоят известни съкращения при тях. 47% от анкетираните предприятия предвиждат по-високи инвестиционни разходи през настоящата година. 31% от представителите на анкетираните предприятия не очакват разходите да се увеличат в сравнение с предходната година, показват данните от допитването.

33% от компаниите са доволни от членството в ЕС, а няма компания, която да е с негативен отговор на този въпрос. По отношение на достъпа до субсидии - 22% от анкетираните са доволни, а 33% - средна удовлетвореност.

Относно прозрачността на обществените поръчки анкетираните фирми смятат, че тя не е удовлетворителна.

Данъчна тежест България е на едно от първите места в страните от Централна и източна Европа. "На първо място сме, анкетираните са или много доволни или доволни", заявиха от Камарата.

За данъчната система и действията на данъчните власти анкетираните оценяват, че са доволни. Данъчната тежест и данъчната система са позитивен пример и предимство за България като икономическа дестинация, гласи допитването, представено от Кармен Щрук - зам.-управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

България е на едно от средните места в сравнение с останалите държави.

България е на задните места по отношение на качеството на професионалното и академично образование. Бизнесът настоява да бъдат отделени по-високи разходи за образование и обучение, се казва в изследването. 13% от анкетираните са доволни 43% средна 35% недоволни и 16% много недоволни за академично образование.

Въвеждането на дуалното професионално обучение е подходяща мярка да се справим с проблемите на изискванията на безработицата, съветва германският бизнес. 7% оценяват системата на професионално обучение в графа "доволен", а 22% - много недоволни.

Темата за специализирана работна ръка също е от важно значение - оценяват ситуацията като незадоволителна, само 1% са доволни.

Предимствата на България като икономическа дестинация е ниската данъчна тежест, членство в ЕС, ниските разходи за работна ръка, достъп до субсидии - публични или на ЕС и изгодното геостратегическо положение на България.

От друга страна наложителните сфери на действие за България са: неефективна публична администрация, правна сигурност, липса на прозрачност в сферата на обществените поръчки, социалната среда.

Други сфери, в които трябва да вземем спешни мерки за подобряване на състоянието ни са необходимостта от реформи в образованието, квалификацията на работниците и служителите, борбата с корупцията и престъпността.

Това са действия, за които от години наред настояват фирмите. Дали резултатите от последния референдум ще окажат влияние върху икономиката - повечето са отговорили отрицателно.

На въпрос дали политическата криза ще се отрази негативно, става ясно че е нужна по-голяма стабилност. 83% смятат, че политическата ситуация се отразява негативно на икономиката.

Германия е най-важният пазар за българската продукция. Износът на България за Германия е 3,17 млрд. евро - ръст с 12%, заявиха от Камарата.

Дуално образование, активно правната реформа, прекратяването и борба с монополите. Гарантиране на политическа стабилност и предвидимост на рамковите условия, повишаване на качеството на административните услуги и борба с престъпността. Това са сферите, в които България има какво да направи, за да подобри и оценката на чуждия бизнес.

Необходимо е и подобряване на инфраструктурните и транспортни връзки - към и от индустриалните зони, съветват от Германо-българската индустриално-търговска камара.

Цената на съдебното правораздаване в България е най-високата в ЕС. Това заяви адвокат Димитър Стоименов - член на Арбитражния президиум. Той даде пример, че при нас държавната такса е 4% от нотариалния интерес без таван - само у нас е така от целия ЕС.

Въведен е т.нар. контролен режим на арбитражните институции, но нямат информация как се случва той, обясни Стоименов за постоянния арбитражен съд.

Правна сигурност се оценява на базата на качеството на гражданското и търговско правораздаване. Вторият компонент - темповете, с които това правораздаване се движи. Не на последно място - административната услуга, която предоставят съдилищата.

В страната ни има повече от 45 арбитражни институции. Това е знак, че българските фирми и предприятия оценяват ниско правната сигурност, която съществува в България, допълни Стоименов.