Финансовият министър Владислав Горанов представи пред посланиците на страните от еврозоната и Дания, напредъка на България по изпълнение на мерките за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II и банковия съюз, както и икономическото развитие на страната ни, съобщава министерство на финансите.

В срещата участват управителят на БНБ Димитър Радев, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов и заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, която презентира изпълнението на мерките от Плана.

Борисов: През юли влизаме в чакалнята на еврото

Борисов: През юли влизаме в чакалнята на еврото

България изпълнява стриктно Маастрихтските критерии...

България е поела ангажимент, до средата на тази година ще бъдат предприети допълнителни мерки за засилване на надзора в банковия и небанковия финансов сектор, за подобряване на макропруденциалната рамка и тази на несъстоятелността и за засилване на мерките за борба с изпирането на пари и модернизиране на управлението на държавните предприятия.

По думите на горанов, с изпълнението на тези ангажименти правителството цели да покаже на европейските си партньори, че достигането на България до този етап от европейската си интеграция не е случайно, а е резултат от упорити и целенасочени усилия.

Хампарцумян вижда благоденствие с приемане на еврото

Хампарцумян вижда благоденствие с приемане на еврото

Живеем много по-добре от преди 30 години, но винаги ще има недоволни

Горанов уверява участниците в срещата, че българското правителство ще продължи да работи за финансовата и макроикономическата стабилност на страната. 

Правителството ще следва и мисията си за поддържане на устойчиви и прозрачни публични финанси, и за създаване на условия за икономически растеж.

Николай Василев: Още не сме кандидатствали за членство в еврозоната

Николай Василев: Още не сме кандидатствали за членство в еврозоната

Страната ни е готова, според бившия министър