Двама кандидати подадоха предварителни оферти в конкурса на два етапа за продажбата на 30 159 броя акции, представляващи приблизително 99,99% от капитала на "България Ер" ЕАД, съобщиха от Агенцията за приватизация днес.

До изтичането на крайния срок, който беше днес до 14.00 часа предварителни оферти бяха подадени от "Балкан Хемус Груп" ЕАД и "Еър Уан - България" ЕООД.

След разглеждане на подадените предварителни оферти, Агенцията за приватизация ще определи кандидатите, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса.

„Балкан Хемус Груп" ЕАД, е част от варненската икономическа група ТИМ и собственик на "Хемус Ер".

"Еър Уан - България" ЕООД е част от италианската "Air One S.p.A", която в края на м. г. се договори с „България Ер" да подпише договор за сътрудничество и да участва в оздравителния план на българския авиопревозвач.

От конкурса отпаднаха "Еърлайнс България" АД, което е 100% собственост на "Егейски Авиолинии" АД, Гърция, както и американците от "Йорк България Инвестмънтс I Лимитид" ЕАД.

Според стратегията за приватизация на "България Ер", всеки един от избраните участници, трябва да имат приходи за последните две години от по 150 млн. евро и над 750 хил. превозени пътници за периода.

Подалите индикативни оферти трябва да подготвят бизнес план за развитието на националния ни авиопревозвач за 5 години, като посочат размера на инвестициите, приоритетни през първите две години.

В бизнес плана трябва да бъде отбелязано още как ще нараства броят на самолетите и броят на дестинациите, до които ще извършва полети авиокомпанията. Изисква се социална програма с фиксиране на работните места и проект за нарастване на заплатите в дружеството.

До един месец кандидатите ще имат право да посетят "България Еър" с цел получаване на допълнителна информация.