Холандия и Великобритания не могат да „затворят" трудовите си пазари за българи и румънци.
Вече се чуха идеи от властите в двете страни да променят законодателството си така, че да се предпазят от небивал наплив на работници към тях в началото на следващата година.

Националното законодателство не може да доминира над общото законодателство. Затова румънци и българи могат да реализират своите трудови права в тези страни, успокои социалният министър Хасан Адемов.

Той добави, че ако все пак Великобритания и Холандия предприемат подобни законодателни промени, реакцията на България не може да бъде извън правилата на ЕС, а те дават възможност за свободно движение на хора в рамките на общността.

Хасан Адемов мина през блиц контрол в социалната комисия в парламента. В рамките на препитването той увери, че деинституализацията у нас върви успешно.
Нещата са придвижени доста сериозно напред, подчерта министърът.

Той добави, че ще продължат да полагат много грижи за деинституализацията, за да се впишат в определения за това 15-годишен период.

Необходимо е обаче да има интегриран подход и този процес да бъде приет от душа и сърце, добави Хасан Адемов.

Стана ясно и че страната ни ще получи европомощ от 100 милиона евро, които да бъдат използвани в борбата за младежката безработица. Препоръката на ЕК пък е да бъдат ударно усвоени в рамките на 2014 и 2015 година.

Хасан Адемов изтъкна и че нещата ще се случат поетапно и предупреди, че не трябва да се стъпва на илюзии по отношение на борбата със заетостта при младежите до 29 години.

Правителството обмисля от 2014 година работещите да могат да се осигуряват най-много на 2400 лв., вместо на сегашните 2200 лв.
Тази информация потвърди социалният министър Хасан Адемов.

Той обаче уточни, че това е предложението на Консултативния съвет по осигурителната реформа, който е към социалното министерство. То е получило и одобрението на социалните партньори.

Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено, коментира Адемов и обясни, че конкретно решение ще се вземе след широки дебати и изчисления дали е финансово възможно.

Докато не приемем всички параметри на промените, които предлагаме в бюджета за държавното обществено осигуряване, които промени трябва да бъдат заложени и като промени в Кодекса за социално осигуряване, всяка една информация може да бъде подложена на съмнение, предупреди още социалният министър.

Той коментира и че трябва да се следва устойчив принцип при осъвременяване на пенсиите. Устойчивото решение е спазването на принцип. Какъв е принципът - златното швейцарско правило, добави още министър Адемов.