Жътвата на маслодайния слънчоглед достигна 29,64%, като е събрано около 360 000 тона зърно от 2 107 000 дка при среден добив 171 кг/дка, съобщиха от Дирекция „Аграрно развитие" към 7 септември.

При царевицата за зърно са реколтирани около 20 хил. дка от площите в страната.

Подготовката за есенната кампания е в разгара си и към момента са подготвени за сеитбата на есенниците около 957 000 дка. Извършена е дълбока оран на почвата на около 1 753 хил. дка.

По целевата субсидия за подпомагане производството на пшеница, реколта 2007 год. са приети в областните дирекции на ДФ „Земеделие" 179 досиета на земеделски производители, на обща стойност 1 290 954.07 лв., за заявени 516 381,629 дка за производство на пшеница.

Повечето субсидии са поискани за ползване на целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница, реколта 2007 год., на обща стойност 257 232,00 лв.

Производството на пшеница, реколта 2007 год. за есенната кампания се подпомага от ДФ „Земеделие" общо с 34 млн. лева. От тях 21.5 млн. лева са целева субсидия и 12.5 млн. лева целеви кредит.

Земеделските производители получават безвъзмездна помощ (субсидия) в размер на 2.50 лева на декар и целеви кредит от 1.50 лева за декар обработвана площ.

Срокът за договаряне на средствата и по двете финансови линии е до 8 декември 2006 год., а усвояването е до 15 декември 2006 год.

Земеделските производители се задължават да възстановят предоставения целеви кредит, заедно с 3% годишна лихва от деня на получаването в срок до 1 октомври 2007 год.

По данни на "САПИ" ООД към 5 септември, средната изкупна цена на хлебната пшеница е 175 лв./тон, като бележи увеличение с 1,8% спрямо предходната седмица.

Цената на пшеницата с добри хлебопекарни качества надхвърли 200 лв./тон.

Средната цена на фуражната пшеница за седмицата е 157 лв./тон или увеличение с 2,6%. Маслодайният слънчоглед от реколта `2006 се изкупува в диапазона 300-320 лв./тон, като най-високи са цените във Варненска област - 330-340 лв./тон.

От юли (началото на настоящата пазарна година) до 3 септември 2006 г. извън страната са реализирани 592 189 тона пшеница, което е с над 250 000 тона повече в сравнение със същия период на предходната година, съобщават от Агенция "Митници".
Основни вносители за посочения период са страните от ЕС, за които са изнесени 490 784 тона или 83% от общия износ.

Благоприятстващ фактор за това е безмитната квота за внос на българска пшеница в страните от ЕС, която за периода 1 юли 2006 г. - 30 юни 2007 г. е в размер на 384 000 тона.

За периода 28 август - 3 септември 2006 г. формираната средна износна цена за страните от Общността е 193 лв./тон или около 126-127 щ.д./тон.