В периода януари - март износът на стоки от България за ЕС намалява с 11.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12 910.7 млн. лева. Въпреки спада стойността остава по-висока от тази за трети страни, която бележи увеличение с 0.9% за периода януари - април и е на стойност 10 390.7 млн. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.5% от износа за държавите-членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" - с 13.1%. Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" с 42.7%.

През март износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.9% спрямо март 2023 г. и е на стойност 4 573.0 млн. лв. Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - март също намалява с 6.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 13 909.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 79.6%. Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала", който е с 19.3%.

През март 2024 г. вносът на стоки от ЕС намалява с 14.4% и е на стойност 4 696.3 млн. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 998.5 млн. лева.

Снимка 669026

Източник: НСИ

Междувременно през април 2024 г. износът на стоки от България за трети страни е нараснал с 2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 532.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Гибралтар, САЩ, Сърбия, Китай, Египет и Република Северна Македония, които формират 52.3% от износа за трети страни през периода януари - април.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", който се равнява на 42.3%. Най-голям спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни" - 25.7%.

Вносът на стоки от трети страни нараства с 3.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 13 103.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Египет и Руската федерация.

През април вносът на стоки в България от трети страни нараства с 24.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 478.1 млн. лева.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 44.6, докато най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - 5.9%.

Снимка 669027

Източник: НСИ

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода е отрицателно и е в размер на 2 712.7 млн. лева. През април 2024 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 946.0 млн. лева.

През периода януари - април от България общо са изнесени стоки на стойност 28 071.9 млн. лв., което е с 3.8% по-малко в сравнение със същия период на 2023 година. Само през април общият износ на стоки възлиза на 7 302.6 млн. лв. и нараства с 8.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април общо в страната са внесени стоки на стойност 32 123.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 0.1% по-малко спрямо същия период на 2023 година (виж табл. 1 и 2 от приложението). През април общият внос на стоки нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 589.2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - април и е на стойност 4 051.8 млн. лева. През април 2024 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 286.6 млн. лева.

Износът на стоки от България в рамките на ЕС е достигнал 31 млрд. евро през 2022 г.

Износът на стоки от България в рамките на ЕС е достигнал 31 млрд. евро през 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции от ЕС възлизат на 40 млрд. лв.