През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.9% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 10 167.6 млн. лв.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Руската федерация, които формират 52.7% от износа за трети страни.

През август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 21.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 312.6 млн. лева.

През периода януари - август 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (55.4%). 

Най-голям спад се наблюдава при "Минерални горива, масла и подобни продукти" (57.3%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (42.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2018 г. се увеличава с 4.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 14 622.5 млн. лв.

Най-много стоки внасяме от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 000.6 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, за периода януари - август 2018 г. спрямо същия период на 2017 г., най-голямо увеличение има в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (24.7%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (20.0%).

Най-голям спад се наблюдава в сектори "Храни и живи животни" (5.2%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (5.2%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - август 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4 454.9 млн. лв.

През август 2018 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 688.0 млн. лева.

Общо за периода януари - август 2018 г. от България са изнесени стоки на стойност 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение със същия период на 2017 година.

През август 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 40 993.4 млн. лв. или със 7.2% повече спрямо същия период на 2017 година.

През август 2018 г. общият внос на стоки намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева. 

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2018 г. и е на стойност 5 915.0 млн. лева.

През август 2018 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 360.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 46.3 млн. лева.

През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.8% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 21 610.4 млн. лв.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.

С 11.8% нараства износът на стоки от ЕС през юли 2018 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 505.9 млн. лева.

За периода януари -юли 2018 г. България отбелязва най-голям ръст при износ на стоки за ЕС в секторите "Храни и живи животни" (31.2%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (26.8%).

Спад се наблюдава само в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (7.8%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2018 г. се увеличава с 11.0% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 23 398.5 млн. лв.

Най-много стоки са внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През юли 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, нараства с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 572.2 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС за периода януари - юли 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (38.4%).

Намаление се наблюдава само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (9.7%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2018 г. е отрицателно.