Днес изтича крайният срок, до който земеделските стопани могат да подадат заявления за преките плащания за площ от европейските структурни фондове, съобщиха от Министерство  на земеделието и храните.

От там допълват, че до вчера представените заявления за кандидатстване за подпомагане са 80 433.

Всички общински служби ще обработват документи до полунощ днес, уточняват от МЗХ. След това стопаните ще  търпят финансова санкция за закъснение.

В Интегрираната система за администриране и контрол на Разплащателна агенция са въведени 35 870 заявления, останалите са в процес на обработка.

Площите, за които са представени заявления в общинските служби по земеделие, са 3 418 037 хектара. Това са  95,01 %  от площите, с които българските земеделци кандидатстваха за подпомагане през миналата година - 3 597 559 хектара, в това число обработваема земя, трайни насаждения, семейни градини, пасища, мери и ливади, смесени земеползвания.

Анализът на подадените до момента заявления показват, че има минимален брой застъпвания на декларираните площи.
  
При деклариране на неверни данни ще бъдат налагани санкции, допълват от министерството. Целта е да се актуализират за пореден път данните в Системата за идентификация и регистрация на животните.