В Бюрото по труда в град Добрич е получено писмо от фирма "Калиакра", в което се съобщава, че във връзка със закриване на част от предприятието предстои да бъдат освободени от работа 167 души.

От страна на държавната служба са изпратили до ръководството на рафинерията писмо с искане за по-конкретна информация за сроковете, в които работниците ще бъдат освободени.

Бюрото по труда е готово да изпрати в завода свои екипи, които да обслужат на място работниците, да ги информират за вакантните работни места на трудовия пазар, а също така и да предложат курсове за преквалификация.