"Енергийният регулатор е изпълнил всички изисквания, свързани с приемането на необходимата регулаторна рамка по отношение на проектите за интерконекторни газови връзки със съседни страни и няма вина за тяхното забавяне". Това обясни председателят на КЕВР Иван Иванов пред журналисти.

Регулаторът коректно и своевременно е изпълнявал задълженията си и е давал необходимите становища и съгласие стана ясно от думите на Иванов.

"Не считам, че съществува опасност за доставките на природен газ за България в резултат на възникналия спор между Украйнския газопреносен оператор и "Газпром", тъй като той не засяга доставките към Европа, вкл. в южно направление към България, Гърция и Турция", коментира председателят на КЕВР.

Иванов обясни, че в гласуван Регламент на ЕК се разглеждат три нива на опасност за прекъсване на снабдяването с природен газ за потребители в страна-членка на ЕС.

Шефът на регулаторът обясни, че при най-високото, трето ниво е въведено задължение на съседните страни да подпомогнат с доставки на природен газ застрашената страна-членка.

Такива възможности вече има през българо-гръцката газова връзка "Кулата-Сидерокастро" и през интерконектора с Румъния, изтъкна Иванов.

За нашата страна има възможни доставки и по досегашния газопровод с Турция, след като вече е практически възможна реверсивна връзка в посока към България, допълни още Иванов.