Комисията за финансов надзор (КФН) заличи две дружества от регистъра на застрахователните брокери, става видно от сайта на КФН.

Решението е взето на 17 септември.

Мотивът за заличаване на дружествата са "Лев Инс Брокер" и "Български брокер" от регистъра, е че не са подали данни в срок (до 31 януари) до комисията. Двете дружества вече нямат право да обслужват клиенти.

В КФН не е представена валидно сключена задължителна застраховка "Професионална отговорност" на застрахователния брокер, става ясно от мотивите на надзорния орган.

От Комисията са заявили пред БНР, че решението, след което компаниите не могат да сключват нови застраховки, не водят до последствия за действащите клиенти.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок.