Кражби на електроенергия за над 7 млн. лева констатира ЧЕЗ за периода януари-септември 2010 година. По оценки на компанията, обаче, реалните щети от кражби са много по-големи от установените.

От началото на годината до края на септември, ЧЕЗ е дотаксувала на свои нелоялни клиенти 17 610 931 киловатчаса електроенергия на приблизителна стойност 3 млн. лева. Разликата между дотаксуваната и изчислената от дружеството нерегламентирана консумация се дължи на факта, че според сегашните закони при установяване на кражба на електроенергия може да се изиска плащане само за три месеца назад.

„На практика сумата, която имаме право да дотаксуваме, представлява едва 40-50% от реалната нерегламентирана консумация. Това по-скоро мотивира, отколкото отказва некоректните потребители", каза Росен Йорданов, директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата" в ЧЕЗ Разпределение България. По думите му е притеснително, че по-голямата част от кражбите са дело на стопански клиенти.

Нерегламентираното присъединяване и потребление нарушава експлоатационните характеристики на мрежата, намалява сигурността и качеството на захранването и по този начин ощетява коректните клиенти, обясниха от електроразпределителната компания.

„Кражбите на електроенергия са организирана дейност, извършителите действат преднамерено и са добре подготвени. Необходими са законодателни промени и въвеждане на наказания, които да имат възпиращ ефект и да гарантират сигурността и комфорта на добросъвестните граждани", допълни Росен Йорданов.

От ЧЕЗ съобщиха, че за по-малко от две години са дотаксували краден ток на стойност 37 млн. лева