Точковата система за пенсиониране отпада от днес. За да се пенсионират, мъжете ще трябва да имат 37 години трудов стаж и навършени 63 години, а жените 34 години трудов стаж и навършени 60 години, информира БНР.

Отпада досегашното разсрочено плащане на недостигащия трудов стаж.

За осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето на обучение на завършилите висше или полувисше образование, ако те внесат накуп осигурителните вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход.

От началото на 2012 година с по 4 месеца на година ще се увеличава осигурителният стаж за пенсия. Осигурителният стаж трябва да достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете.

От 31 декември 2020 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца, докато стане 63 години за жените и 65 години - за мъжете.