Металургичният комбинат "Кремиковци" дължи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 5 304 873 лева по договори за безлихвени заеми, съобщи Insurance.bg.

Сумата е натрупана от 2000 г. досега, а договорите са отдавна изтекли.

Има и съдебна процедура от 2004 година за събиране на дължимите вземания от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Когато се издължат, средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти, свързани с опазването на чистотата на въздуха в София.

По време на проведената днес пресконференция, металургичният комбинат представи своята екологична програма.

Според нея "Кремиковци" планира да вложи над 71 милиона долара за екопроекти през следващите пет години, с които да се покрият нормите на Европейския съюз.

До 2011 г. съгласно комплексното разрешително на дружеството ще бъдат инвестирани над 321 млн. лв. за цялостното привеждане на дейността на комбината съобразно екологичното законодателство и нормите на Европейския съюз.

Предвидените инвестиции за 2006 г. са 32,248 млн. лв, за 2007 г. - 59,96 млн. лв, за 2008 г. - 43,04 млн. лв, за 2009 г. - 44,45 млн. лв, за 2010 г. - 65,15 млн. лв, а за 2011 г. - 68,43 млн. лв.