В директна видеовръзка от Брюксел новият еврокомисар по защита на потребителите Меглена Кунева представи стартиралата мащабна нова инициатива за основно преосмисляне на базовите правила за защита на потребителите в ЕС.

Комисар Кунева посочи, че са необходими спешни действия, защото светът се придвижва напред толкова бързо, че Европа рискува да изостане.
Затова е необходим цялостен преглед на разпоредбите при защита на потребителите, допълни новият еврокомисар.

Кунева уточни, че трябва да намерим нови решения на новите предизвикателства, като зададе въпроса можем ли да си позволим да поддържаме 27 мини-онлайн пазари в Европа и така да лишаваме потребителите от избор, възможности и конкурентни цени.

Еврокомисарят по защита на потребители уточни, че светът на интернет-търговията се нуждае от нов прилив на потребителско доверие, за да се превърне в пазарно пространство, ползващо се с доверието на потребителите.

По думите й правилата на играта вече са други и е крайно време политиката в сферата на защитата на потребителите да отговори на тази промяна.

Меглена Кунева подчерта, че „Зелената книга" открива процеса на консултация по 28 въпроса, сред които:
Утвърждаване на разбирането за задълженията по доставката при транспортните покупки. Подсилване на закрилата на потребителите и постигане на повече яснота относно техните права в случай на просрочена доставка, неизпълнение или частично неизпълнение.

Изясняване и опростяване на правилата при връщането на продуктите на търговеца - действащите към момента норми показват сериозни различия за територията на ЕС.
Практиките варират от уведомяване на търговеца по електронна поща до изрично задължение за изпращане на препоръчано писмо.

Тук Комисар Кунева даде пример с потребител, закупил от Дания книга на Дан Браун. След известно време, вече когато не е пребивавал в Дания, той установил, че в книгата липсват 20 страница. Обърнал се по надлежния начин към магазина, от който е закупил книгата, но получил отговор, че тъй като е изминал един месец от покупката, клиентът е трябвало през това време да открие липсата на страниците и да реши дали да задържи или да върне книгата, но тъй като срокът е просрочен не може да му бъде възстановена сумата.
Според Кунева това е случай на нарушаване на правата на потребителите и ако това се бе случило във Франция, човекът не би имал този проблем.

По въпроса за определяне на общи правила относно правата и поемането на разноските при връщането на стоки на търговеца - към настоящия момент практиките се простират от напълно безплатно за потребителя връщане на стоките до поемане на всички разноски от него.

Друг основен въпрос е опростяване посредством общи правила на правната защита на потребителите.
Към днешна дата отстъпка в цената или прекратяване на договора могат да се търсят единствено, ако поправката или подмяната на стоката е невъзможно или несъразмерима.

Нови предизвикателства ще се разкрият, ако приложението на гаранциите и правата, отнасящи се до стоките бъде разширено и по отношение на определени услуги - потребителят, закупил компютърен диск от магазина, получава гарнанция, в случай, че дискът не работи, докато потребителят, изтеглил музика от интернет не се ползва с такава защита.

Необходимо е изясняване на правилата и с цел премахване на несигурността около изключението, което се прави в директивата за търговията за „употребявани стоки, продавани на публичен регистър".

Комисар Кунева посочи, че консултациите по „Зелената книга" за преглед на законодателството в Европейската общност в сферата на защита на потребителите ще продължат три месеца.
През този период комисарят по защита на потребителите ще „изнесе навън" консултационния процес.

Меглена Кунева уточни, че се предвиждат срещи с широк кръг от заинтересовани страни - неправителствени организации, женски организации, потребители от по-възрастното поколение, членове на Европейския парламент, правителства на страните-членки на ЕС и големи търговци на дребно.
След консултациите ще бъдат представени предложения за конкретни инициативи, свързани със защита на правата на потребителите, каза в заключение еврокомисар Меглена Кунева.