С 4,4% увеличение на износът на България за ЕС през януари 2020 г. същия месец на 2019 г. отчитат от НСИ. Износът ни е за 3 314.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 66.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (129.8%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (71.1%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (21.8%). 

Снимка 475387

Източник: НСИ

Вносът на България от ЕС през януари 2020 г. се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на 2019 г. и достига 3 150.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (155.2%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (38.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2020 г. е положително и е на стойност 164.5 млн. лева

Снимка 475389

Източник: НСИ

По предварителни данни за търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2020 година износът на стоки от България за трети страни намалява с 0.1% в сравнение със същия период на 2019 г. Износът на стоки е на стойност 3 298.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство , Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 51.3% от износа за трети страни.

През февруари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 605.3 млн. лева.

През периода януари - февруари 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (54.6%) и "Храни и живи животни" (48.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (23.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2020 г. намалява с 0.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4 207.9 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През февруари 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 6.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 986.9 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (77.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (67.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2020 г. е отрицателно и е в размер на 909.0 млн. лева.

През февруари 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 381.6 млн. лева.

Според НСИ през периода януари - февруари 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9 666.5 млн. лв., което е с 2.7% повече в сравнение със същия период на 2019 година.

През февруари 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 770.4 млн. лв. и нараства с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - февруари 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10 500.2 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.5% повече спрямо със същия период на 2019 година.

През февруари 2020 г. общият внос на стоки намалява с 1.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 191.8 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2020 г. и е на стойност 833.7 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

През февруари 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 421.4 млн. лева.