Министерството на икономиката няма законови правомощия и инструменти за въздействие в отношенията между частно-правни субекти. Това заяви министър Божидар Лукарски във връзка с поисканото от синдикалните организации в „София БТ” съдействие от министерството за провеждане на преговори с фирма, която проявява интерес към българското цигарено производство.

Все пак Лукарски увери, че в случай, че потенциален инвеститор заяви подобно намерение и предостави всички изискващи се документи, съгласно българското законодателство, Министерство на икономиката ще изпълни своите ангажименти в рамките на компетенциите си по Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Министър Лукарски обясни, че цитираната от синдикатите иракска фирма „Ронахия Шави Къмпани“ досега не е подкрепила своето намерение с подаване на законово изискуемите документи за издаване на разрешителни за производство и търговия, съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия.   

Десетки бивши работници на "София БТ" си искат работата

Десетки бивши работници на "София БТ" си искат работата

Протест под прозорците на икономическия министър Божидар Лукарски

Божидар Лукарски проведе среща с представители на протестиращите работници и служители от „София БТ“. На срещата присъства и изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) Емил Караниколов. Двамата информираха какви действия са предприели двете институции в рамките на правомощията им по повод създалото се напрежение, след като производството в софийската цигарена фабрика бе спряно.

Министерство на икономиката е сезирало Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с поисканата от парламентарната икономическа комисия за спазване на трудовото законодателство и следприватизационните ангажименти. Резултатите вече са докладвани на комисията.

Внесен е и докладът на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол относно спазването на следприватизационните ангажименти на „Булгартабак АД“. Синдикатите са уведомени за получените от тези институции доклади.