В момента текат проверки на всички служители в земеделското министерство, във второстепенните разпоредители и в областните структури на министерството.
Това се казва в изявление на министър Мирослав Найденов по повод казаното по-рано днес от животновъди на брифинг в София.

Целият Инспекторат на министерството и неговите регионални поделения са ангажирани с проверките, като до 3 седмици резултатите ще бъдат готови и оповестени.

Министърът подчертава, че служители ще бъдат освобождавани само на базата на сигнали, проверки и констатирани злоупотреби.

Не искам нито един неправомерно уволнен служител. Прибързаните мерки на уволнения без доказателства също са опасни, категоричен е Найденов.

Заповедта на министъра на земеделието е проверките в областните служби да продължат до 15 октомври, като участие в тях имат 5 работни групи от експерти на Главна дирекция „Земеделие" и областните дирекции „Земеделие" към МЗХ.

Проверките са върху дейностите, свързани с директните плащания на площ, в т.ч. регистрацията на земеделските парцели, както и по поземлените отношения, в т.ч. работата с Държавния поземлен фонд.

По-рано днес животновъдите от три браншови организации изразиха недоволството си от работата на земеделското министерство.
Според тях липсва необходимият диалог с институцията.

Фермерите са на мнение, че поетият от Министерство на земеделието ангажимент относно идентификационната система за плащане на глава животно няма да заработи в срок.

Животновъдите допълниха, че в система има грешни данни за броя на животните у нас. Така и до момента техният брой остава неясен.
Според фермерите проблем в сектора е и големият дял, който заема сивата икономика. По техни данни той е около 50%.

Поради тази причина фермерите настояват за спешна среща с ръководството на Министерството на земеделието и храните на 25 септември.
Тогава те планират да представят 12-те си искания. Те са внесени в земеделското ведомство преди повече от месец.

Животновъдите ще поискат конкретни писмени отговори с изрично посочени срокове за изпълнение.

От изявлението на министър Найденов става ясно, че по отношение на животновъдите вече са разсрочени с една година нисколихвените кредити на млекопроизводителите към Държавен фонд „Земеделие".

Средствата по програма САПАРД са размразени и фермерите с проекти ще си получат субсидиите.

Припомняме, утре министър Найденов събира ръководствата на търговските банки в България, за да обсъдят финансирането на млекопроизводителите и останалите земеделски стопани в условията на криза.

Лично министърът е поел контрола върху изграждането на идентификационната система за животните, за да могат фермерите да получават субсидии на глава животно. Той е разпоредил на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) системата да заработи до 1 декември. След тази дата ще започне изплащането на субсидии на глава животно.

Те ще получават средства до 2011 година. Новата система ще позволи пълно синхронизиране на информацията за животните между НВМС и ДФ "Земеделие".

Обръща се внимание и на вече договорената отсрочка от две години с Европейската комисия за въвеждане на европейските ветеринарно-санитарни норми във фермите така, че да не бъдат затворени, както се предвиждаше да стане до края на тази година.

В момента от 83 хиляди наши ферми само 3000 отговарят на европейските изисквания.
Удължаването на преходния период ще предостави възможност на млекопроизводителите да отговорят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания за добив на сурово мляко, определени в законодателството на ЕС

След изтичане на този преходен период, за да предават млякото си за преработка в млекопреработвателните предприятия, фермите ще трябва да са покрили изискванията за сградов фонд и оборудване, хигиена на персонала, здравен статус на животните и хигиена на добива на млякото, които да осигурят необходимото според европейските норми качество на добиваното мляко.