Предприятията от мебелната промишленост са реализирали 14% ръст в продажбите за първото тримесечие на 2006 г., спрямо същия период на миналата година, сочат данните от анализ на БСК.

Отчетеният ръст се дължи както на нарасналия с почти 9% износ, така и на повишеното търсене на вътрешния пазар, за който са предназначени около 30% от произведените в страната мебели.

Проблемите на сектора са свързани основно с необходимостта от непосилни за малките и средни предприятия инвестиции за привеждане на производството в съответствие с изискванията на ЕС за условия на труд в предприятията.

По тази причина се очаква след присъединяване на България към ЕС голяма част от съществуващите в момента предприятия да бъдат закрити.