"Текстилната индустрия и световната криза" - това ще бъде водещата тема на седмата международна конференция „Развитие и перспективи пред българската шивашка промишленост", организирана от асоциацията на производителите и износителите на облекло и текстил.

Конференцията, в която тази година ще вземат участие над 80 фирми от текстилния бранш, ще направи анализ на ситуацията в Югоизточна Европа и ще набележи мерки за намаляване на ефектите от световната криза върху българските предприятия.

Водещи немски и международни експерти от бранша ще акцентират върху стратегиите, които могат да помогнат на родните фирми да се пренасочат към кризисната ситуация, съобщи БНР.

Те ще дават и практически съвети за повишаване на производителността, намаляване на разходите, по-добро планиране и гарантиране на качеството в предприятията от шивашката и текстилната индустрия.

Организатори на конференцията са Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил и германското дружество за техническо сътрудничество.