Акциите на "Монбат" АД, Монтана, вече са регистрирани в Централен Депозитар, съобщиха от Finance.news.bg, на база на информация от седмичния бюлетин на финансовата институция.

Дружеството планира да увеличи капитала си чрез първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса през ноември.
Предвижда се да се предложат 4.7 млн. нови акции на дружеството, с което капитала на дружеството да достигне 19.5 млн. лв.

Ако акциите на дружеството започнат да се търгуват на ниво 5.5 лв, която е емисионната цена, то компанията ще се нареди сред топ 20 по пазарна капитализация на БФБ.

Проспектът за публичното предлагане се изготвя в момента от инвестиционния посредник "Елана", информира председателя на УС на Приста Ойл, Атанас Бобоков.

Мажоритарен собственик с 90% от капитала на Монбат АД е Приста Ойл АД, което също планира листване на Борсата догодина.

Монбат АД е водещ производител на акумулаторни стартерни, тракционни и стартерни батерии. Постоянното внедряване на нови продукти, висококвалифицираните специалисти и обезпечаването с най - новите технологии и оборудване от водещи европейски и американски фирми отреждат лидерско място на дружеството в производството и продажбите на акумулаторни батерии.

Акумулаторните батерии от Монтана са познати на пазарите в Гърция, Македония, Молдова, Беларус, Румъния, Русия, Украйна, Югославия.

"Монбат" ще използва средствата от емисията за финансиране на свои нови проекти на външните пазари и за разширяване на производството в завода си в Монтана.
Компанията ще придобие производствена мощност за рециклиране в Сърбия и ще се опита да купи предприятие за акумулатори в някоя от страните на Балканския полуостров, без обаче все още да е ясно къде точно, каза Атанас Бобоков.