С 20 000 лева обезщетяват земеделските стопани, които имат загинали при бедствия животни и пчелни кошери, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Обезщетенията са за тези, които са включени в регистъра на издадените констативни протоколи за унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия през 2016 г., изготвен от МЗХ.

От фонд "Земеделие" отпуснаха общо 8,520 млн. лева по линия на четири държавни помощи, които ще действат през тази година.

По друга схема се предоставят 5,500 млн. лева за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Ръководният орган на фонда предоставя 1,5 млн. лева по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).

Опасен пестицид в земеделието убива пчелите

Опасен пестицид в земеделието убива пчелите

Веществото е забранено в повечето страни от ЕС

Субсидиите по четвъртата държавна помощ ще бъдат насочени за подпомогне на стопаните по схемата за качество на производството на семена и посадъчен материал през 2017 г. По нея е утвърден финансов ресурс също от 1,500 млн. лева.

Предстои ДФ "Земеделие" да изготви указания за прилагане на одобрените схеми за държавни помощи.