До края на годината 1 104 813 търговци трябва да се пререгистрират според БУЛСТАТ регистъра.

Правосъдното министерство ще обмисли възможността за удължаване на тригодишния срок, който изтича в края на 2010 г.
До момента само 20 на сто от фирмите са пререгистрирани.

Поискани са вече данни от окръжните съдилища, за да може още в средата на годината да има по-актуална информация - и тогава ще се прецени дали ще е необходимо повече от предвиденото време.

За 2010 г. общият брой на пререгистрираните търговци е 7 357. От тях едноличните търговци са 4 402, дружества с ограничена отговорност - 1130, акционерни дружества - 43.