Над 40 000 младежи са започнали работа в реалния сектор с посредничеството на Агенцията по заетостта през 2016 г., съобщи социалният министър Бисер Петков.

Почти 31 300 младежи (до 29 години) са започнали работа на първичния пазар на труда в периода януари-септември 2017 г. с посредничеството на Агенцията по заетостта.

За цялата 2016 г. броят на започналите работа млади хора е 40 269. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференция на тема "Образование, трудов пазар и бизнес" в Русе. Организатори на форума са Русенския университет "Ангел Кънчев" и Агенцията по заетостта.

Постигането на баланс между търсенето и предлагането на работна сила в днешния глобализиран и високотехнологичен свят е трудна задача, подчерта министър Петков. Необходими са съвместни усилия от образованието, бизнеса и институциите на пазара на труда, обясни социалният министър.

При ниска безработица и около 4 000 безработни млади висшисти е особено важно всеки дипломиран специалист да бъде насочен бързо към подходящо работно място, смята министър Петков. За изпълнението на тази цел политиката по заетостта прилага разнообразни инструменти - индивидуализирани услуги, платени стажове, обучения по ключови компетентности, допълни той.

България изпълнява успешно Европейската гаранция за младежта, която осигурява на младите хора разнообразни възможности за обучение, заетост, получаване на първи опит, трудови навици и социална интеграция. Ежегодно се финансира Националния план за действие по заетостта, с който се осигурява обучение и субсидирана заетост на безработни младежи. Успешно се прилага програма "Старт на кариерата" за работа в държавната, областната и общинската администрация, каза Петков.

Хиляди млади хора могат да започнат стажове или работа по схеми "Младежка заетост", "Обучение и заетост на младите хора", "Готови за работа". Заплатите на наетите по тези програми се субсидират по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През първите девет месеца на 2017 г. 6896 младежи са започнали работа с европейско финансиране. За цялата 2016 година техният брой е 19 064.

Пред журналисти социалният министър съобщи, че нивото на безработица в страната се е повишило през месец октомври и вече е 6,7%. През септември делът на регистрираните безработни лица в страната е бил 6,5%, а сега има леко увеличение с 0,2%, заяви министърът, цитиран от БНР.

Според Петков, това е резултат от приключването на лятната сезонна заетост и регистрация на част от упражнявалите сезонен труд в Бюрата по труда.

Като цяло тенденцията е за намаляване на безработицата, като спрямо месец октомври миналата година тя е със 1,4% по-ниска.

Петков добави, че Министерството на труда и социалната политика е разработило прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2030 г., които подпомагат системата на образованието при определяне на приема на ученици и студенти.