Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на тази година е 506. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Новопостроените жилища в тези сгради са 2 018. Спрямо същият период на 2016 г. сградите са с 30 повече (6.3%), докато жилищата в тях намаляват с 361(15.2%). 

Снимка 322191

Източник: НСИ

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.5%, с тухлена - 20.7%, с друга - 2.6%, и с панелна - 1.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.5%), следвани от жилищните кооперации (15.4%).

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, сгради от смесен тип и вили се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации намалява. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив - 74 сгради с 214 жилища, и Бургас - 68 сгради с 559 жилища. Най-висок пък е делът на новопостроените жилища с две стаи (44.7%), следват тези с три стаи (29.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.8%. 

Снимка 322192

Източник: НСИ

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. е 170.3 хил. кв. м, или с 11.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 14.2% до 104.1 хил. кв. метра.