Най-много са безработните със средно образование - 99,6 хил. души. С основно, начално и по-ниско образование безработните са 65,3 хил. души. Безработните висшисти са най-малко - 35,2 хил. души. Това показва анализ на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Голяма част от безработните не могат да си намерят работа, защото са с ниска квалификация. Освен тях още около 205 хиляди души не търсят работа, макар да имат готовност да започнат. Според работодателите, този своеобразен резерв за пазара на труда обаче в последните години силно намалява - през 2011 г. тази група хора са били 284 хиляди души.

Броят на безработните у нас е спаднал с над 45% за последните 13 години - от 449,1 хил. души до 247,2 хил. души за периода 2003-2016г. Коефициентът на безработица е намалял от 13,7% през 2003г. до 7,6 % за 2016 г. За третото тримесечие на 2017 г. е достигнал нива от 5,8% по данни на Националния статистически институт (НСИ) и съответно 200,2 хил. безработни лица.

Според данните, само Румъния е с по-ниска безработица от нашата. Там коефициентът на безработица е 5,2%. В съседните страни се наблюдава значително по-високи нива на безработица - Сърбия -15,6%, Македония- 23,2%, Гърция- 20,7%, Турция- 10,7%. Процентите са по данни на Международния валутен фонд от World Economic Outlook 2017, уточняват от БТПП.

Тази положителна за страната ни статистика се дължи на подобряване на бизнес климата, но и на недостига на кадри, който е основен проблем пред бизнеса, видим от проучванията на БТПП.

Проучванията на БТПП показват, че компаниите изпитват силен недостиг на квалифицирани кадри, като най-много се търсят IT специалисти, хора, завършили машинно инженерство, както и служители в туристическия бранш, транспорта и строителството.