Четвъртото тримесечие на 2016 г. води до увеличение на брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това стана ясно от анализа на Националния статистически институт (НСИ) за производителността на труда, заетостта и отработеното време за четвъртото тримесечие на изминалата 2016 година.

Според статистиката заетите лица в икономиката са 3 289.4 хиляди, а броя на отработените часове е 1 383.9 милиона. На едно заето лице се падат 7 843.3 лв. от текущия обем на БВП. Всеки зает печели средно по 18.6 лв. БВП за един отработен час, допълват от НСИ.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2016 г. в сектора на услугите работещо лице произвежда средно 7 694.6 лв. брутна добавена стойност (БДС) на един зает, а в индустриалния сектор - 6 174.6 лв. За един отработен човекочас в сектора на услугите човек произвежда средно 17.8 лв., а в индустриалния сектор - 14.6 лв.

Най-ниска остава производителността на труда в аграрния сектор - 1 420.1 лв. БДС на един зает и само 3.8 лв. за един отработен човекочас.